Programowanie i algorytmy

KONKURS FRAKTAL

fraktal

VII edycja konkursu programistycznego

FRAKTAL

8-9 kwietnia 2017

czytaj więcej

Pozycyjne reprezentacje liczb

powrót

Problem zamiany liczby dziesiętnej na binarną został omówiony w tym miejscu.

W tym artykule omówimy zamianę z systemu dziesiętnego na dowolny system o podstawie {tex}p{/tex}, gdzie

{tex}p\ \epsilon\ \{2, 3, ..., 15, 16\}{/tex}

Rozwiązanie zagadnienia jest analogiczne do zamiany z systemu dziesiętnego na binarny. Liczbę w systemie dziesiętnym skracamy, dzieląc przez podstawę {tex}p{/tex} do momentu uzyskania wartości {tex}0{/tex}. Po prawej stronie wypisujemy reszty z dzielenia przez {tex}p{/tex}. Rozwiązaniem będzie spisanie wartości znajdujących się po lewej stronie w odwrotnej kolejności.

Przeanalizujmy kilka przypadków:

zamieńmy liczbę {tex}100{/tex} na system trójkowy:

systemy pozycyjne

Następnie spisujemy wynik od końca i otrzymujemy:

{tex}100=(10201)_3{/tex}

Przedstawmy teraz liczbę {tex}1201{/tex} w systemie szesnastkowym:

systemy pozycyjne

Wynik spisujemy od końca i otrzymujemy:

{tex}1201 = (4B1)_{16}{/tex}

Problem rozwiążemy rekurencyjnie.

Dane wejściowe

Dwie liczby:{tex}n\ \epsilon\ N{/tex}, oraz {tex}p \epsilon \{2,\ 3,\ ...,\ 16\}{/tex}.

Dane wyjściowe

Liczba {tex}n{/tex} zapisana w systemie o podstawie {tex}p{/tex}.

Rozwiązanie w C++:

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
 
void zamiana(long long n, int p)
{
   if(n>0)
   {
      zamiana(n/p,p);
      if(n%p>9)
//dla systemów o podstawie większej niż 9 cyfry są literami
           switch(n%p) 
           {
                case 10:
                   cout<<"A";
                   break;
                case 11:
                   cout<<"B";
                   break;
                case 12:
                   cout<<"C";
                   break;
                case 13:
                   cout<<"D";
                   break;
                case 14:
                   cout<<"E";
                   break;
                case 15:
                   cout<<"F";
                   break;
           }
      else
        cout<<n%p;
   }
}
 
int main()
{
  int p;
  long long n;
 
  cout<<"Podaj liczbę i podstawę systemu: ";
  cin>>n>>p;
 
  cout<<"Liczba "<<n<<" w systemie "<<p<<": ";
 
  if(n==0)
    cout<<0;
  else
    zamiana(n,p);
 
  cout<<endl;  
  system("pause");
  return 0;  
}