Programowanie i algorytmy

KONKURS FRAKTAL

fraktal

VII edycja konkursu programistycznego

FRAKTAL

8-9 kwietnia 2017

czytaj więcej

Sortowanie kubełkowe

powrót

Sortowanie kubełkowe jest algorytmem przeznaczonym dla pewnej specyficznej grupy danych. Jest podobnym algorytmem do sortowania przez zliczanie.  Algorytm jest wydajny w sytuacji, gdy dane rozmieszczone równomiernie. Nazwa wzięła się stąd, że dane wrzucamy do kubełków, które są już z definicji posortowane. 

Zalety

 • złożoność obliczeniowa jest rzędu {tex}O(n){/tex}
 • jest bardzo szybkim algorytmem dla pewnej grupy danych

Wady

 • dane powinny być równomiernie rozłożone
 • algorytm musi być dostosowany do danego typu danych
 • w niektórych sytuacjach trudny w implementacji

 

#include<iostream>
using namespace std;
 
void sortowanie_kubelkowe(int tab[], int n)
{
 //szukanie minimum i maksimum
 int Min = tab[0], Max = tab[0];
 for(int i=1;i<n;i++)
 {
  if(Min > tab[i]) Min = tab[i];
  if(Max < tab[i]) Max = tab[i];
 }
 if(Max - Min > 100000000)
 {
  cout<<"Ten algorytm sobie nie poradzi\n";
  return;
 }
 //tworzenie pomocniczej tablicy
 int *pom = new int [Max - Min + 1];
 //zerowanie tablicy pomocniczej
 for(int i=0;i<Max - Min + 1;i++) pom[i] = 0;
 //zliczanie wartosci
 for(int i=0;i<n;i++) ++pom[tab[i]-Min];
 //zapisywanie posortowanego zbioru do pierwotnej tablicy
 int k=0;
 for(int i=0;i<Max-Min+1;i++)while(pom[i]--)tab[k++]=i + Min;
 
 delete [] pom;
}
 
int main()
{
 int n, *tab;
 cin>>n;
 tab = new int [n+1];
 //wczytanie zbioru
 for(int i=0;i<n;i++) cin>>tab[i];
 //-------------------------------
 sortowanie_kubelkowe(tab, n);
 //-------------------------------
 //wypisanie zbioru
 for(int i=0;i<n;i++) cout<<tab[i]<<" ";
 delete [] tab;
 return 0;
}