Programowanie i algorytmy

KONKURS FRAKTAL

fraktal

VII edycja konkursu programistycznego

FRAKTAL

8-9 kwietnia 2017

czytaj więcej

Szyfr przestawieniowy

powrót

Szyfr przestawieniowy charakteryzuje się tym, że w tekście zaszyfrowanym występują wszystkie znaki tekstu szyfrowanego (jawnego), ale są one poprzestawiane według ściśle określonego schematu np.:

Zamiana sąsiadujących liter

Kolejne pary znaków zamieniamy miejscami. Jeśli liczba znaków jest nieparzysta, to ostatnia litera zostaje niezmieniona. Dla przykładu popatrzmy na wyraz lokomotywa:

Tekst jawny:

{tex}lokomotywa{/tex}

Tekst zaszyfrowany (szyfrogram) 

{tex}olokomywaw{/tex}

Pierwsze {tex}o{/tex} zamieniamy z literą {tex}l{/tex}, drugie {tex}o{/tex} z literą {tex}k{/tex}, itd.

Żeby odszyfrować szyfrogram należy wykonać ponownie zamianę sąsiadujących liter parami.

 

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
 
void kodowanie(char *napis)
{
 int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
 
 for(int i=0; i<dl-1; i+=2) //przesuwamy się o dwa znaki
 //zamiana sąsiadujących znaków
 {
  char pom = napis[i];
  napis[i] = napis[i+1]; //dlatego w pętli i<dl-1
  napis[i+1] = pom; 
 }
}
 
int main()
{
 char napis[100];
 
 cout<<"Podaj napis do zaszyfrowania: ";
 cin.getline(napis, 100);
 
 cout<<"Przed szyfrowaniem: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 //szyfrujemy
 kodowanie(napis);
 
 cout<<"Szyfrogram: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 //deszyfrujemy
 kodowanie(napis);
 
 cout<<"Tekst jawny: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 cin.get();
 return 0;
}
 

 

Przesunięcie spółgłosek o jedno miejsce

Drugim przykładem jest przesunięcie spółgłosek o jedno (kilka miejsc) miejsce w prawo (lewo). Ostatnia spółgłoska po prawej stronie "wskoczy" na miejsce pierwszej od lewej. Samogłoski zostają na swoich miejscach:

Dla słowa lokomotywa szyfrogram będzie wyglądał następująco:

Tekst jawny:

{tex}lokomotywa{/tex}

Szyfrogram:

{tex}wolokomyta{/tex}

Aby otrzymać tekst przed zaszyfrowaniem wystarczy przesunąć spółgłoski o jedno miejsce w lewo.

Rozwiązanie zagadnienia szyfrowania jest następujące:

 • pierwszą znalezioną spółgłoskę i jej pozycję zapamiętujemy
 • kolejną spółgłoskę zapamiętujemy a w to miejsce nadpisujemy poprzednią
 • gdy wszystkie spółgłoski będą już przesunięte, należy ostatnią przypisać do pozycji, którą zapamiętalismy w pierwszym kroku

Deszyfrowanie będzie polegało na zastosowaniu powyższych kroków przechodząc wszystkie znaki od prawej do lewej.

Rozwiązanie w C++:

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
 
bool czy_spolgloska(char litera)
{
 //sprawdzamy czy samogłoska - jest ich mniej
 switch(litera)
 {
  case 'a':
  case 'e':
  case 'i':
  case 'o':
  case 'u':
  case 'y':
   return 0; 
 }
 return 1;
}
 
void kodowanie(char *napis)
{
 int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
 
 //należy zapamiętać pozycję pierwszej spółgłoski
 bool f=1; //czy dana spółgłoska jest pierwsza
 int nr;  //pozycja pierwszej spółgłoski
 char first; //przechowujemy spółgłoskę do podmiany
 
 for(int i=0;i<dl;i++)
  {
   if(czy_spolgloska(napis[i]))
   {
    if(f) //jesli wczytana spółgłoska jest pierwsza
    {  //to ją spamiętujemy
     nr = i;
     first = napis[i];
     f = 0;
    }
    else //podmiana
    {
     char pom = napis[i];
     napis[i] = first;
     first = pom;
    } 
   }
 
  }
  if(!f)
   napis[nr] = first;
}
 
void dekodowanie(char *napis)
{
 int dl = strlen(napis); //wyznaczenie liczby znaków
 
 //należy zapamiętać pozycję pierwszej spółgłoski
 bool f=1; //czy dana spółgłoska jest pierwsza
 int nr;  //pozycja pierwszej spółgłoski
 char first; //przechowujemy spółgłoskę do podmiany
 
 for(int i=dl-1;i>=0;i--)
  {
   if(czy_spolgloska(napis[i]))
   {
    if(f) //jesli wczytana spółgłoska jest ostatnia
    {  //to ją spamiętujemy
     nr = i;
     first = napis[i];
     f = 0;
    }
    else //podmiana
    {
     char pom = napis[i];
     napis[i] = first;
     first = pom;
    } 
   }
 
  }
  if(!f)
   napis[nr] = first;
}
 
int main()
{
 char napis[100];
 
 cout<<"Podaj napis do zaszyfrowania: ";
 cin>>napis;
 
 cout<<"Przed szyfrowaniem: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 //szyfrujemy
 kodowanie(napis);
 
 cout<<"Szyfrogram: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 //deszyfrujemy
 dekodowanie(napis);
 
 cout<<"Tekst jawny: ";
 cout<<napis<<endl;
 
 cin.get();
 return 0;
}
 

 

Oczywiscie to są tylko dwa przykłady szyfrowania przestawieniowego. Można samemu spróbować wymysleć mniej lub bardziej złożony szyfr, który w jakis sposób (niewielki) zabezpieczy dane.