Programowanie i algorytmy

cbrt - pierwiastek sześcienny

powrót

Funkcja zwraca wynik pierwiastkowania trzeciego stopnia (sześciennego) liczby rzeczywistej podanej jako jej argument.

Zastosowanie

#include<iostream>
#include<iomanip>
#include<cmath>
using namespace std;
 
int main()
{
 double a = 64; //ustawiamy wartosć na sztywno
 
 cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby "<<a<<" wynosi: "<<cbrt(a)<<endl;
 
 cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby 2 wynosi "<<cbrt(2)<<endl;
 
 double wynik = cbrt(8);
 
 cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby 8 wynosi "<<wynik<<endl;
 
 cout<<"Podaj liczbę: ";
 cin>>a;
 
 cout<<"Pierwiastek szescienny z liczby "<<a<<" wynosi "<<cbrt(a)<<endl;
 
 cout<<"Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: "<<
 setprecision(2)<<fixed<<cbrt(a);
 
 cin.ignore();
 cin.get();
 return 0;
}
 

 

Wejście i wyjście:

Pierwiastek szescienny z liczby 64 wynosi: 4
Pierwiastek szescienny z liczby 2 wynosi 1.25992
Pierwiastek szescienny z liczby 8 wynosi 2
Podaj liczbę: 10
Pierwiastek szescienny z liczby 10 wynosi 2.15443
Po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku: 2.15