PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: length()


powrót

Przeznaczenie

Metoda length() zwraca liczbę znaków w zmiennej string. Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst("Ala ma kota!!!");
	
	int liczba_znakow = tekst.length();
	
	cout<<"Podany ciąg składa się z "<<liczba_znakow<<" znaków.";
	
	return 0;
} 

Wyjście:

Podany ciąg składa się z 14 znaków