PROGRAMOWANIE I ALGORYTMY

string: max_size()


powrót

Przeznaczenie

Metoda max_size() zwraca maksymalną wielkość stringa, na jaką dane środowisko może pozwolić. Należy wziąć pod uwagę inne ograniczenia, takie jak pamięć operacyjna, które mogą nie pozwolić nam przydzielić tak wielkiego obiektu string. Metoda ta może zwrócić wartość "1073741820"  Odwołujemy się do niej za pomocą operatora ".".

Przykład

#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
	
	string tekst;
	
	cout<<tekst.max_size(); //np. 1073741820
		
	cin.get();
	
	return 0;
} 

Wyjście:

1073741820