Programowanie i algorytmy

Funkcja z wartością zwrotną

powrót

Wartością zwrotną funkcji jest wyliczona dana, która jest przekazywana do dalszej obróbki. Typ tej danej wypisujemy przed definicją naszej funkcji i jest ona zwracana za pomocą słowa kluczowego return:

typ_wyniku_funkcji nazwa(argumenty)
{
 
 //instrukcje funkcji
 //..........
 
 return wynik;
}
 

 

Rozpatrzmy funkcję, która wyznaczy sumę cyfr zadanej liczby całkowitej. Zwracaną wartością będzie własnie ta suma. Informację tą w postaci wyniku można wykorzystać w dalszej części programu, np. wyświetlić ją na ekranie, sprawdzić czy ta suma jest parzysta lub czy mieści się w danym zakresie.

Przykład. Dla przykładu napiszemy program, który zwróci prawdę, jeśli dana osoba jest pełnoletnia, w przeciwnym razie zwróci fałsz.

Rozwiązanie
#include <cstdlib>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
bool czy_peln(unsigned short wiek)
{
 if(wiek<18)
  return false;
 else
  return true;
}
 
int main()
{
 
 unsigned short wiek;
 cout<<"Podaj wiek: ";
 cin>>wiek;
 
 //funkcja czy_peln zwróci prawdę lub fałsz, 
 //równoważny zapis warunku czy_peln(wiel)==true
 if(czy_peln(wiek)) 
  cout<<"Jesteś osobą pełnoletnią!"<<endl;
 else
  cout<<"Nie jesteś osobą pełnoletnią!"<<endl;
 
 //wartość zwracanej wartosci można na przykład wyświetlić, 
 //lub przypisać do zmiennej
 cout<<"Funkcja zwróciła wartość: "<<czy_peln(wiek)<<endl;
 
 //przypisanie zwróconej wartości do zmiennej "x"
 bool x = czy_peln(wiek); 
 
 system("pause");
 return 0;
}
 

 

Pamiętaj!

Przy napotkaniu słowa kluczowego return, wychodzimy z funkcji i dalsze instrukcje tej funkcji (jeśli takie są) nie będą wykonane.