Programowanie i algorytmy

Po raz trzeci

Zad. 4. Napisz program, który przepisze liczby z wejścia na wyjście do momentu pojawienia się liczby 2 po raz trzeci.

Wejście

Nieokreślony ciąg liczb

Wyjście

Ciąg liczb spełniający kryteria zadania.

Przykład

Wejście:
1 2 3 4 5 2 1 3 4 2 1 2 3

Wyjście:
1 2 3 4 5 2 1 3 4 2

Rozwiązanie:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
int main()
{
int a=0, //zmienna będzie zliczać ilosć dwójek 
 b; 
 
while(cin>>b) //dopóki jest co wczytywać
{
 if(b==2) //jesli napotkamy na 2
  a++; //zwiększamy licznik
 
 cout<<b<<" ";
 
 if(a==3) //jesli po raz trzeci wystąpi 2
  break; //wychodzimy z pętli
}
 
system("pause");  
return 0;
}