Programowanie i algorytmy

Silnia z liczby n

Zad. 1. Napisz program, który wyznaczy silnię.

 

Rozwiązanie:

Dla dowolnej liczby naturalnej n, silnię wyznaczamy według następującego wzoru:

{tex}n ! = \left\{\begin{matrix} 1, & dla\ n = 0 \\ 1\cdot 2\cdot 3 ... \cdot n, & dla\ n>0 \end{matrix} \right.,{/tex}

gdzie znak " ! " oznacza znak silni, np.

{tex}4 ! = 1\cdot2\cdot3\cdot4 = 24{/tex}

{tex}6 ! = 1\cdot2\cdot3\cdot4\cdot5\cdot6 = 720{/tex}

 

Rozwiązanie
#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  unsigned int n; //z tej liczby będziemy liczyć silnię
  long long silnia = 1; //ta zmienna będzie przechowywać wynik
 
  cout<<"Podaj n: ";
  cin>>n;
 
  for(int i=n;i>1;i--)
    silnia*=i; //lub silnia = silnia * i
 
  cout<<n<<"! = "<<silnia<<endl;
 
  system("pause");
  return 0;
}