Programowanie i algorytmy

Średnia arytmetyczna

Zad. 5. Napisz program, który dla ciągu n liczb podawanych z klawiatury wyznaczy średnią arytmetyczną tych liczb:

 • zrealizuj to zadanie za pomocą pętli for
 • zrealizuj to zadanie z wykorzystaniem pętli while

 

Rozwiązanie:

Przy każdym przejściu pętli będziemy podawać jedną liczbę. Jak łatwo zauważyć, instrukcja iteracyjna powinna wykonać się tyle razy, ile chcemy podać liczb (n razy). W pętli będziemy dodawać podane liczby do zmiennej "suma".

Rozwiązanie za pomocą pętli for.

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
 
 double suma = 0, //zmienna przechowuje sumę liczb 
 liczba; //zmienna przechowuje kolejne liczby podawane z klawiatury
 unsigned int n; //zmienna odpowiedzialna za ilość liczb pdoanych z klawiatury
 
 cout<<"Z jakiej ilości liczb chcesz liczyć średnią arytmetyczną: ";
 cin>>n;
 
 cout<<endl;
 
 if(n>0) //średnią arytmetyczną można wyznaczać tylko z dodatniej ilości liczb
 {
  for(int i = 1;i<= n;i++)
  {
   cout<<"Podaj "<<i<<" liczbę: ";
   cin>>liczba;
   suma+=liczba; //lub suma = suma + liczba
  }
  cout<<"Średnia "<<n<<" liczb wynosi: "<<suma/n<<endl;
 }
 else
  cout<<"Podałeś nieprawidłową wartość zmiennej n"<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}

 

Rozwiązanie z wykorzystaniem pętli while

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
 
 double suma = 0, //zmienna przechowuje sumę liczb 
 liczba; //zmienna przechowuje kolejne liczby podawane z klawiatury
 unsigned int n; //zmienna odpowiedzialna za ilość liczb pdoanych z klawiatury
 
 cout<<"Z jakiej ilości liczb chcesz liczyć średnią arytmetyczną: ";
 cin>>n;
 cout<<endl;
 
 if(n>0) //średnią arytmetyczną można wyznaczać tylko z dodatniej ilości liczb
 {
  int i = 1
  while(i<=n)
  {
   cout<<"Podaj "<<i++<<" liczbę: ";
   cin>>liczba;
   suma+=liczba; //lub suma = suma + liczba
  }
  cout<<"Średnia "<<n<<" liczb wynosi: "<<suma/n<<endl;
 }
 else
 cout<<"Podałeś nieprawidłową wartość zmiennej n"<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}