Programowanie i algorytmy

Metoda is_open()

powrót

Czy udało się otworzyć plik?

Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji na pliku, warto upewnić się, że został on prawidłowo otwarty. Plik może zostać nieotwarty z wielu powodów np. jeśłi:

 • podamy nieprawidłową ścieżkę do pliku
 • plik jest używany przez inny program
 • brak dostępu
 • plik nie istnieje
 • itp.

Do skontrolowania tej czynności służy metoda o nazwie is_open(). Zwraca ona true, jeśli plik został otwarty i false w przeciwnym razie.

Przykład.

#include<iostream>
#include<fstream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
 int a, b;
 ifstream odczyt("dane.txt");
 
 if(odczyt.is_open())
 {
  odczyt>>a>>b;
  cout<<"Suma wczytanych liczb wynosi: "<<a+b;
  cin.get();
  odczyt.close(); //zamknięcie pliku
 }
 else
  cout<<"Nie udało się otworzyć pliku";
 
 cin.get();
 
 return 0;
}