Programowanie i algorytmy

Przeciążanie operatora +

Zad1. Napisz program, który przeciąży operator dodawania w taki sposób, aby podane minuty z jednego obiektu i drugiego zamieniały się na godziny i minuty wypisywane przez metodę wypisz(). Stwórz dwie wersje funkcji operatorowej:

  • obiekt + obiekt
  • obiekt + liczba naturalna

Rozwiązanie

Przeciążanie operatora [ ]

Zad. 2. Napisz program, który przeciąży operator [ ] w taki sposób, że dla podanej liczby naturalnej jako argumentu tego operatora, funkcja operatorowa zwróci sumę cyfr podanej liczby.

Rozwiązanie

Przeciążanie operatora unarnego

Zad. 3. Napisz program, który przeciąży unarny (jednoargumentowy) operator "-" w taki sposób, żeby dekrementował wartość atrybutu danego obiektu.

Rozwiązanie

Przeciążanie operatora =

Zad. 4. Napisz program, który przeciąży operator = w taki sposób, aby odwrócił kolejność przypisania, tzn. do zmiennej po lewej stronie przypisywał wartość zmiennej po prawej stronie. (Standardowo jest na odwrót).

Rozwiązanie