Programowanie i algorytmy

Przeciążanie operatora [ ]

Zad. 2. Napisz program, który przeciąży operator [ ] w taki sposób, że dla podanej liczby naturalnej jako argumentu tego operatora, funkcja operatorowa zwróci sumę cyfr podanej liczby.

Rozwiązanie

#include<iostream>
#include<cstdlib>
 
using namespace std;
 
class klasa{
 public:  //funkcja operatorowa przeciążająca operator [ ]
  int operator [ ](int liczba) 
  {
   //wyznaczenie sumy cyfr podanej liczby
   int s = 0;
   while(liczba!=0)
   {
    s+=liczba%10;
    liczba/=10;
   }
   return s;
  }
};
int main()
{
 klasa suma; //stworzenie obiektu
 
 cout<<"Suma cyfr liczby 123 wynosi "<<suma[123]<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}
 
 

 

Out: Suma cyfr liczby 123 wynosi 6