Programowanie i algorytmy

Przeciążanie operatora =

Zad. 4. Napisz program, który przeciąży operator = w taki sposób, aby odwrócił kolejność przypisania, tzn. do zmiennej po lewej stronie przypisywał wartość zmiennej po prawej stronie. (Standardowo jest na odwrót).

Rozwiązanie

 

#include<iostream>
#include<cstdlib>
 
using namespace std;
 
class klasa{
 public:  //funkcja operatorowa przeciążająca operator =
  klasa(){x = 0;} //domyslna wartosć atrybutu x wynosi 0
  klasa(int a) //konstruktor pobierający wartosć dla atrybutu x
  {
   x = a;
  }
  int operator = (klasa & obiekt) //aby zapisały się zmiany
  {        //obiekt musi być jako referencja
   obiekt.przypisz(x);
  }
  void przypisz(int a)
  {
   x = a;
  }
  int zwroc() //metoda zwraca wartosc atrybutu x
  {
   return x;
  }
 private:
  int x;
};
int main()
{
 klasa A(10), B; //stworzenie obiektów A i B
 
 A = B; //zmiana kierunku przypisania, do B przypisujemy to co jest w A
 
 cout<<B.zwroc()<<endl; // out: 10
 
 system("pause");
 return 0;
}
 
 

 

out: 10