Programowanie i algorytmy

Przeciążanie operatora unarnego

Zad. 3. Napisz program, który przeciąży unarny (jednoargumentowy) operator "-" w taki sposób, żeby dekrementował wartość atrybutu danego obiektu.

 

Rozwiązanie

 
#include<iostream>
#include<cstdlib>
 
using namespace std;
 
class klasa{
 public:  
  klasa(){x = 0;} //domyslna wartosć atrybutu x wynosi 0
  klasa(int a) //konstruktor pobierający wartosć dla atrybutu x
  {
   x = a;
  }
  int operator - () //operator unarny nie posiada drugiego argumentu
  {     //dlatego nawias jest pusty  
   --x;
  }
  int zwroc() //metoda zwraca wartosc atrybutu x
  {
   return x;
  }
 private:
  int x;
};
int main()
{
 klasa A(10); //stworzenie obiektu A i nadanie wartosci 0 atrybutowi x
 
 -A;//dekrementacja x
 
 cout<<A.zwroc()<<endl; // out: 9
 
 system("pause");
 return 0;
}
 

 

Out: 9