Programowanie i algorytmy

Konwersja liczby dziesiętnej na binarną

Zad. 3. Napisz program, który zapisze podaną liczbę dziesiętną naturalną w systemie binarnym. Rozwiąż zadany problem rekurencyjnie.

 

Rozwiązanie

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
void dec_to_bin(int liczba)
{
 if(liczba>0)
 {
  dec_to_bin(liczba/2); //przekazanie argumentu skróconego o jeden bit
  //zapisanie tej instrukcji jako drugiej, pozwoli na
  //wyświetlenie cyfr binarnych w prawidłowej kolejności
  cout<<liczba%2; //wyświetlenie cyfry binarnej
 }
}
 
int main()
{
 int liczba;
 
 cout<<"Podaj liczbę: ";
 cin>>liczba;
 cout<<"Postać binarna liczby "<<liczba<<": ";
 
 dec_to_bin(liczba);
 
 cout<<endl;
 
 system("pause");
 return 0;
}
 

 

powrót