Programowanie i algorytmy

Tablice struktur

powrót

Tablicę struktur tworzymy i owołujemy się w ten sam sposób co zwykłe tablice prostych zmiennych

nazwa_struktury nazwa_tablicy [liczba_elementów];

 

Np. 

#include<iostream>
#include<cstdlib>
using namespace std;
 
struct punkty{
 int x, y;
 char nazwa;
};
 
int main()
{
 punkty tab[1000];
 
 //przypisanie wartosci do pierwszej komórki tablicy
 tab[0].x = 2;
 tab[0].y = 4;
 tab[0].nazwa = 'A';
 
 //przypisanie do ostatniej komórki tablicy
 tab[999].x = 1;
 tab[999].y = 5;
 tab[999].nazwa = 'X';
 
 //odwoływanie się do elementów tablicy
 cout<<"Dane pierwszego punktu: "<<tab[0].x<<" "
 <<tab[0].y<<" "<<tab[0].nazwa<<endl;
 
 system("pause");
 
 return 0;
}
 

 

 Tablice możemy tworzyć także bezpośrednio po deklaracji i definicji struktury, np.:

struct punkty{
 int x, y;
 char nazwa;
}tab[1000];