Programowanie i algorytmy

Studenci i ich oceny

Zad. 1. Napisz program, który będzie symulował klasę studentów z ich ocenami. Program powinien wczytać pięciu studentów o następujących właściwościach:

 • imię studenta
 • ocena z j. polskiego, matematyki, informatyki oraz biologii

a następnie odpowiadał na pytania o ocenę z danego przedmiotu podając najpierw numer studenta a następnie numer przedmiotu.

Rozwiązanie:

 

#include<iostream>
#include<cstdlib>
#define klasa 5
 
using namespace std;
 
struct student{ //stworzenie własnego typu o nazwie student
 char imie[25];
 //oceny
 int polski, matematyka, informatyka, biologia;
};
 
int main()
{
 student A[klasa]; //stworzenie tablicy 5 studentów
 
 //wczytanie kolejnych studentów oraz ich ocen 
 for(int i=0;i<klasa;i++)
 {
  cout<<"Podaj imie studenta nr "<<i+1<<": ";
  cin>>A[i].imie;
  cout<<"Podaj ocenę z j. polskiego: ";
  cin>>A[i].polski;
  cout<<"Podaj ocenę z matematyki: ";
  cin>>A[i].matematyka;
  cout<<"Podaj ocenę z informatyki: ";
  cin>>A[i].informatyka;
  cout<<"Podaj ocenę z biologii: ";
  cin>>A[i].biologia;
 }
 
 int q;
 cout<<"Podaj liczbę zapytań: ";
 cin>>q;
 
 int nr, przedmiot;
 //wybieranie danych z bazy
 while(q--)
 {
  cout<<"Podaj nr studenta [1.."<<klasa<<"]: ";
  cin>>nr;
  --nr;
  if(nr<0||nr>=klasa)
  {
   cout<<"W bazie nie ma studenta o takim numerze!"<<endl;
   continue;
  }
  cout<<"Podaj nr przedmiotu [0..3]: ";
  cin>>przedmiot;
  if(przedmiot<0||przedmiot>3)
  {
   cout<<"Podałes niewlasciwy przedmiot!"<<endl;
   continue;
  }
 
  switch(przedmiot)
  {
   case 0:
    cout<<"Student: "<<A[nr].imie<<", ocena z j. polskiego: "
    <<A[nr].polski<<endl;
    break;
   case 1: 
    cout<<"Student: "<<A[nr].imie<<", ocena z matematyki: "
    <<A[nr].matematyka<<endl;
    break;
   case 2:
    cout<<"Student: "<<A[nr].imie<<", ocena z informatyki: "
    <<A[nr].informatyka<<endl;
    break;
   case 3:
    cout<<"Student: "<<A[nr].imie<<", ocena z biologii: "
    <<A[nr].biologia<<endl;
    break;
  }
 }
 cout<<endl;
 system("pause");
 return 0;
}