Programowanie i algorytmy

Najdłuższy spójny ciąg rosnący

Zadanie 2. Napisz program, który wypisze najdłuższy spójny rosnący ciąg liczb całkowitych. Jeśli takich ciągów jest kilka, program powinien wypisać pierwszy.

 

Dane wejściowe

W pierwszym wierszu jedna liczba n określająca ilość liczb w ciągu (n < 106).

W drugim wierszu n liczb całkowitych z przedziału [0..1000].

Dane wyjściowe

Szukany ciąg liczb.

Przykład

Wejście

10

1 2 3 3 2 4 5 7 0 9

Wyjście

2 4 5 7

Rozwiązanie.

#include<iostream>
 
using namespace std;
 
int main()
{
 int n, 
 max_dl = 1, /*zmienna będzie przechowywać maksymalną długość ciągu*/
 poczatek, /*zmienna będzie przechowywać początek szukanego ciągu*/
 dl = 1, p = 0;    /*zmienne pomocnicze*/
 
 int tab[1000000]; //deklaracja tablicy przechowująca wczytane liczby
 /* lub dynamicznie: int *tab = new int[1000000];*/
 
 cin>>n; //wczytanie zmiennej określającej ilość liczb w całym ciągu
 
 cin>>tab[0];
 poczatek = p = 0;
 
 for(int i=1;i<n;i++) //wczytanie ciągu liczb i określenie początku
 {
    cin>>tab[i];   //najdłuższego ciągu rosnącego
    if(tab[i]>tab[i-1]) //sprawdzenie czy następny jest większy od poprzedniego
    {
    ++dl;     
    if(dl>max_dl) //sprawdzenie czy aktualna długość rosnącego ciągu
    {
     max_dl = dl; //jest większa od dotychczas najdłuższego
     poczatek = p;
    }
    }
    else
    {
    p = i; //resetowanie początku
    dl = 1;  //resetowanie aktualnej długości ciągu
    }
  }
 
  /*wypisanie szukanego ciagu*/
  for(int i = poczatek;i<poczatek + max_dl;i++)
   cout<<tab[i]<<" ";
 
 return 0;
}
 
 

 

powrót