Programowanie i algorytmy

Sortowanie trzech liczb

Zadanie 1. Napisz funkcję, która posortuje liczby zapisane w zmiennych a, b i c w rosnącej kolejności. Użyj wskaźników.

Rozwiązanie