Programowanie i algorytmy

Kula

Zad 3. Napisz program, który dla dowolnej liczby rzeczywistej dodatniej obliczy pole sfery oraz objętość tej kuli. Wynik zapisz w czytelnej postaci.

 

Rozwiązanie

Przypomnijmy tylko wzory na pole sfery:

{tex}P_K=4 \pi r^2{/tex},

oraz wzór na objętość kuli:

{tex}V=\frac{4}{3}\pi r^3{/tex}

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
int main(int argc, char *argv[])
{
  const double pi = 3.1416;
  float r;
 
  cout<<"Podaj promień: ";
  cin>>r;
 
  system("cls");
 
  cout<<"Pole sfery o promieniu "<<r<<" wynosi: "<<4*pi*r*r<<endl;
  cout<<"Objętość kuli o promieniu "<<r<<" wynosi: "<<4/3*pi*r*r*r<<endl;
 
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}