Programowanie i algorytmy

Rzutowanie

Zad. 2. Napisz program, który dla podanej liczby rzeczywistej określi jej część całkowitą i ułamkową. Wykorzystaj w tym celu rzutowanie typów w C++.

 

Rozwiązanie

W celu rozwiązania zadania należy zapoznać się z teorią związaną z rzutowaniem typów.

#include<cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
 
 double liczba;
 
 cout<<"Podaj liczbę rzeczywistą: ";
 
 cin>>liczba;
 
 //pamiętaj, że podając liczbę rzeczywistą, 
 //separatorem między częścią całkowitą
 //a ułamkową jest kropka,a nie przecinek
 
 //od liczby odejmujemy jej część całkowitą i zostaje część ułamkowa
 cout<<"Część całkowita tej liczby to: "<<(int)liczba
 <<", natomiast część ułamkowa: "<<liczba - (int)liczba<<endl; 
 
 system("PAUSE");
 return 0;
}