Programowanie i algorytmy

Ułamek niewłaściwy na zwykły

Zad. 4. Napisz program, który zamieni ułamek niewłaściwy na mieszany.

 

Rozwiązanie

Rozpatrzmy przykładowy ułamek niewłaściwy:

{tex}\frac{13}{6}=2\frac{1}{6}{/tex}

Aby uzyskać liczbę całości należy wykonać dzielenie całkowite licznika przez mianownik, licznik to reszta z dzielenia mianownika przez licznik, mianownik oczywiście pozostaje bez zmian. Przed rozwiązaniem zadania warto zapoznać się z operatorami arytmetycznymi w C++.

 

#include <cstdlib>
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main()
{
  unsigned int licznik, mianownik;
 
  cout<<"Podaj licznik: ";
  cin>>licznik;
 
  cout<<"Podaj mianownik: ";
  cin>>mianownik;
 
  cout<<"Ułamek "<<licznik<<"/"<<mianownik<<" = "<<licznik/mianownik<<" "<<licznik%mianownik<<"/"<<mianownik<<endl;
 
  system("PAUSE");
  return 0;
}