Komentarze

powrót

W trakcie pisania programu orientujemy się za co odpowiadają poszczególne części kodu źródłowego. Wracając po miesiącu ponownie do tego samego programu, autor potrzebuje znacznie więcej czasu aby zrozumieć ideę działania poszczególnych bloków kodu. Popatrzmy na inny przykład. Analiza nieswojego kodu źródłowego bez odpowiedniego opisu (bez komentarzy) jest bardzo trudna, czasami niemożliwa. Aby uniknąć tego typu sytuacji powinno się opisywać kluczowe elementy programu stosując właśnie komentarze. Są one ignorowane przez kompilator i pozostawiają tylko informację dla programisty.

 

C++ umożliwia wstawianie komentarzy na dwa sposoby. Pierwszy rodzaj to komentarz jednolinijkowy. Po wpisaniu "//" wszystko do końca linii jest traktowane jako komentarz np.:

 

int a; //stworzenie zmiennej typu całkowitego

 

 

Drugi rodzaj to komentarz wielolinijkowy. Wszystko co znajduje się między "/*" i "*/" jest traktowane jako komentarz np.:

/*
Ta linia jest komentarzem
Ta także
*/