Pojęcia wstępne

 

powrót

Pojęcia wstępne, ułatwiające zrozumienie procesu tworzenia programu.

Kompilator - to program, który tłumaczy kod źródłowy na kod maszynowy - kod zrozumiały dla danego typu procesora. Jedna instrukcja kodu źródłowego odpowiada wielu instrukcjom kodu maszynowego. Niektóre kompilatory tłumaczą najpierw kod źródłowy na kod assemblera, a następnie ten jest tłumaczony na kod maszynowy. Język C++ jest językiem wysokiego poziomu, oznacza to, że jednej instrukcji w tym języku odpowiada do kilkuset instrukcji w języku maszynowym. Język assembler jest językiem niskiego poziomu. Jednej instrukcji w tym języku odpowiada kilka instrukcji w kodzie maszynowym.

Przykładowe kompilatory dla języka C++:

  • Borland C++ - darmowy do użytku niekomercyjnego
  • Turbo C++ - darmowy
  • Dev-C++- darmowy
  • C++ Server Pages - tworzenie aplikacji webowych przy użyciu C++

Kompilacja - jest to proces tłumaczenia danego kodu źródłowego na program wykonywalny (kod maszynowy).

Kod źródłowy - jest to tekst wpisywany do okienka kompilatora, charakterystyczny dla danego języka programowania np. C++, Pascal, Java itd.

W języku C++, kod źródłowy zapisujemy w plikach tekstowych o następujących rozszerzeniach:

  • *.cpp - główny kod źródłowy, w którym znajduje sie funkcja main(), np. program.cpp
  • *.h -  pliki nagłówkowe (bilbioteki)
  • *.hpp - definicje klas

Słowo kluczowe -  jest to słowo zarezerwowane przez dany język programowania, które można używać zgodnie z przeznaczeniem i w określonej sytuacji, np. w C++: auto, for, if, continue, break, case, switch, while itd.